Thyborøn

Flere undersøgelser af sygdomsrisici i Thyborøn-Harboøre

Et borgermøde om tegn på alvorlig sygdom, en sundhedsundersøgelse af borgere for andre sygdomme end kræft og en anmodning om hjælp fra Sundhedsministeriet. Det er nogle af de initiativer, Region Midtjylland nu sætter i værk. Det sker som en opfølgning på den undersøgelse, der tidligere i år påviste øget kræftrisiko hos borgere, der boede i Thyborøn-Harboøre omkring 1970. 

Regionsrådet i Region Midtjylland indfriede i dag sin hensigtserklæring fra Budget 2022-aftalen om at få mere viden om sundheden i forhold til borgerne i Thyborøn-Harboøre. Der er nu afsat en halv mio. kroner til initiativer i kølvandet på den kræftundersøgelse, der har påvist øget risiko for indbyggere i området i 1968-1970. 

De initiativer, regionen nu sætter i gang:

·         Undersøgelse i 2022-2023 ift. øget risiko for andre sygdomme i gruppen af borgere bosiddende i Thyborøn-Harboøre i 1968-1970. Det er fx ALS og andre nervesygdomme, hjertesygdomme, sygdomme i immunsystemet mv.

(De samme sygdomme som man ud fra Landspatientregisteret undersøger for i Grindsted i Syddanmark.)

·         Undersøgelse om 10 år ift. forøget risiko for alvorlige sygdomme i kræftundersøgelsens anden fokusgruppe (“nye indbyggere” i Thyborøn-Harboøre i 1990-2006), hvor kræftrisikoen er normal.

·         Borgermøde i 1. halvår 2022 med fokus på symptomer, som kan være tegn på alvorlig sygdom herunder kræft.

·         Tilbud om ekstra information og efteruddannelse til praktiserende læger i området.

– Det er klart, at kræftundersøgelsens resultater kan give utryghed for borgere i et område, hvor tre af landets største generationsforureninger også er en del af lokalhistorien, også selv om kræftundersøgelsen ikke beviser en årsagssammenhæng. Borgernes sikkerhed er vores fokus, og derfor er det vigtigt at få opklaret, om der er øget risiko for andre sygdomme, hvis man har boet i området i mange år. Og det er samtidig vigtigt, at borgerne ved, hvad der kan være symptomer på alvorlig sygdom, så de kan reagere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Brev til sundhedsministeren

Regionsrådet besluttede også at henvende sig til sundhedsministeren for at få ministeriets og evt. Sundhedsstyrelsens rådgivning i sagen.

– Thyborøn-Harboøre er jo ikke det eneste sted i landet eller i verden, hvor gammel forurening kan have en betydning for borgernes sundhed. Så vi har brug for de nationale og internationale erfaringer, der findes i forhold til undersøgelser og indsatser, og vi vil følge op på det, som landets øverste sundhedsmyndighed anbefaler. Det kan jo være, der er behov for mere end det, vi allerede nu har taget initiativ til, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling Jørgen Nørby (V) 

Borgermøder i det nye år 

Mandag i denne uge havde Lemvig Kommune og Region Midtjylland inviteret til borgermøde i Thyborøn om de opfølgende tiltag efter kræftundersøgelsen, men mødet måtte udsættes pga. corona-situationen. Der kommer snarest muligt en ny dato i begyndelsen af 2022.

Læs mere om kræftundersøgelsen mv. på: sundhedharboøretange.rm.dk.

Brevet til sundhedsministeren og hele punktet til regionsrådets beslutning kan læses på regionsrådets dagsorden for den 15. december 2021. 

 

Kommentarer