Lemvig

Gymnasieelever bliver klima-kloge

Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland

Klimakrisen sætter sig ikke bare spor på indlandsisen og i Sydeuropa, men også i Region Midtjylland. På Lemvig Gymnasium går 60 elever, som kan blive en del af løsningen. Netop nu har den første årgang af elever med en klimatonet STX taget hul på 3.g.

Der er brug for dygtige unge til at løse klimakrisen. Derfor arbejder Region Midtjylland bl.a. med at sikre klimakompetencer til unge, som i særlig grad kommer til at bokse med fremtidens klimaforandringer som stigende vandstand og skybrud.

Uddannelse af klimabevidste studenter på Lemvig Gymnasium er et vigtigt skridt i den retning. Gymnasiet har et tæt samarbejde med byens nye Klimatorium, der er regionens nationale udstillingsvindue inden for viden om klimatilpasning i relation til saltvand. Her udvikler erhvervsliv, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner klimaløsninger i fællesskab.

– Klimatorium gjorde det oplagt at sætte fokus på klimaet i uddannelsen af vores elever. Det er et vigtigt element i at gøre vores kommende studenter klogere på konkrete løsninger, som også lokalt er nødvendige med en by helt tæt på Limfjorden, siger Bo Larsen, der er rektor på Lemvig Gymnasium. 

– I Region Midtjylland har vi støttet klima-projektet i opstarten, og det er spændende at se, hvordan gymnasiet arbejder med klimaproblemstillinger, så eleverne møder fagfolk fra både vidensinstitutioner og virksomheder og arbejder løsningsorienteret på tværs. Som samfund har vi en interesse i at få klædt de unge gymnasieelever godt og solidt på til klimaudfordringerne, siger Bent Graversen (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland.

Klima i alle fag

Theis Randel Nyengaard og Maj Sørensen fra 3.a. er to af de elever, der næste år forlader Lemvig Gymnasium med en klimatonet studentereksamen. De blev begge begejstrede, da de forud for valget af linje på gymnasiet fandt ud af, at det var muligt at vælge en linje med masser af klima-undervisning. 

– Da jeg fandt ud af, at der var en klima-årgang var det en ekstra positiv ting for mig. Jeg synes klima er spændende og at få det inddraget i undervisningen i alle fag ud fra forskellige vinkler var ekstra godt, for så kunne jeg blive klogere på det, siger Maj Sørensen, og hendes klassekammerat er enig:

– Vi unge er fremtiden, og derfor har vi en høj bevidsthed om klima, så jeg synes, det lød meget spændende, at vi blev klimastudenter. Ligesom jeg også gerne vil være med til at ændre klimaet til det bedre. Og heldigvis er vi blevet klogere, siger Theis Randel Nyengaard.

Undervisning med konkrete eksempler

Deres undervisning på Lemvig Gymnasium er tilrettelagt med mange ekspeditioner ud i den virkelighed, hvor klimaforandringer allerede påvirker mange ting. 

De har bl.a. været i Hedensted for at lære om etablering “klimavejen”, udviklet i det regionale klimatilpasningspartnerskab “Coast to Coast Climate Challenge” som en løsning, der lagrer regnvand og genererer varme i processen. De har også deltaget i “Klima Hackathon” i Klimatorium, hvor unge arbejdede med klimaudfordringer i samarbejde med industrien.

– Det gør undervisningen helt anderledes, når vi fysisk er et sted, hvor de arbejder på at finde klimaløsninger. Det er mega fedt, at Klimatorium ligger her i Lemvig, og vi lokalt kan få indflydelse på de gode løsninger. At komme ud og opleve løsninger på første hånd er spændende, for vi hører så meget om klima-udfordringer i medierne hele tiden, siger Maj Sørensen.

– Den praktiske tilgang til klimaundervisningen bidrager også til et af målene med undervisningen, nemlig at eleverne lærer at vurdere, hvad der er fup og fakta i klimadebatten, fremhæver rektor Bo Larsen.

Ud i virkeligheden

Når det gælder valget af fremtidig uddannelse, forventer begge elever i 3.a, at det bliver påvirket af det fokus, der er på klima i deres undervisning.

– Klima er helt vildt spændende, så det kunne sagtens blive til en uddannelse med klima for mig. Og jeg tror, at uanset hvilken uddannelse vi vælger, bliver den påvirket af klimakrisen. Jeg vil i hvert fald gerne gøre en forskel i verden og også gøre noget nyttigt for klimaet, siger Maj Sørensen.

Både hun og Theis Randel Nyengaard forestiller sig, at de vil rejse væk fra Vestjylland nogle år efter gymnasiet. Theis forventer at blive boende i Jylland. Maj kunne godt forestille sig en gang at vende tilbage og bo i Lemvig-området. 

Rektor Bo Larsen fornemmer, at flere af eleverne som fx Theis gerne vil redde verden med deres valg af uddannelse. 

– Klima kan været et oplagt karrierevalg for dem. Vi klæder vores elever på til at tackle klimaudfordringerne og åbner deres øjne for de mange gode jobmuligheder inden for dette felt. Også i lokalområdet, siger han.

De første klimaelever som Maj og Theis får studenterhuen på i 2023. 

Fakta om klima-eleverne i Lemvig

  • Klima-eleverne på Lemvig Gymnasium skal igennem 14 undervisningsforløb om klima i løbet af den 3-årige STX-uddannelse.
  • Klimaundervisningsforløbene for STX-eleverne bliver udviklet sammen med eksterne samarbejdspartnere som erhvervslivet og forskningsinstitutioner fx Aarhus Universitet, VIA University College og Klimatorium.
  • De første klima-elever på Lemvig Gymnasium begyndte i skoleåret 2020/21 og får efter planen studenterhue på i 2023.
  • I 2019 besluttede regionsrådet i Region Midtjylland at tildele det klimatonede STX-projekt knap 1,5 mio. kroner af de regionale uddannelsesmidler, som en aktivitet der understøtter den Midtjyske Teknologipagt.

Kommentarer