Samfund

Kendt ansigt bliver lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland

Foto: Region Midtjylland

Jakob Paludan bliver fra 17. oktober 2022 lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Midtjylland. 

Det bliver et kendt ansigt i Psykiatrien i Region Midtjylland, der fra mandag den 17. oktober 2022 tiltræder stillingen som lægefaglig direktør samme sted.

Nuværende cheflæge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland, Jakob Paludan, skifter til stillingen som lægefaglig direktør. Det sker efter sammenlagt 12 år i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland krydret med et par års ansættelse inden for børne- og ungdomspsykiatrien i Stockholm efter endt uddannelse som speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 2008.

Ved siden af lægegerningen har Jakob Paludan blandt andet undervist kommende specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri, ligesom han har været ansvarlig for hovedkursus i speciallægeuddannelsen til børne- og ungdomspsykiater ved. skizofreni og psykose. 

Jakob Paludan indledte sin lederkarriere i 2013, hvor han blev konstitueret afsnitsledende overlæge i de ungdomspsykiatriske sengeafsnit i Risskov og Herning (BUC). I 2017 fik han stilling som afsnitsledende overlæge i Center for Spiseforstyrrelsers sengeafsnit i Risskov, inden han i 2018 blev ansat som ledende overlæge (nu cheflæge) i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

– Med Jakob Paludan sætter vi en stærk leder med høje faglige ambitioner i spidsen for at videreføre arbejdet med at skabe en robust og attraktiv psykiatri. Jakob Paludan har blik for kvaliteten i involvering af patienter og pårørende og forstår nødvendigheden af en sammenhængende, helhedsorienteret psykiatri, både internt i samarbejdet mellem de psykiatriske specialer og i samarbejdet med de somatiske hospitaler, kommunerne og almen praksis, siger koncerndirektør i Region Midtjylland Anders Kjærulff.

– Jeg ser frem til opgaven og til at yde mit bidrag til en sammenhængende, stærk og profileret psykiatri i Region Midtjylland. Jeg går til opgaven med entusiasme og med ambitioner, men også med ydmyghed. Jeg vil arbejde for at psykiatrien er en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere og ledere. Der skal være et tydelig fokus på inddragelse af patienter og pårørende i en fortsat udvikling af en faglig stærk psykiatri, siger Jakob Paludan.

Jakob Paludan bliver som lægefaglig direktør i Psykiatrien medlem af Region Midtjyllands koncernledelse, som består af 36 administrative direktører, lægefaglige direktører, sygeplejefaglige direktører og øverste ledere inden for fælles- og stabsfunktioner. 

Fra den 17. oktober består psykiatriens øverste ledelse af hospitalsdirektør Tina Ebler, sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen og lægefaglig direktør Jakob Paludan.

Vedhæftede fotos kan bruges i forbindelse med omtale af navnenyheden ved kreditering af Theis Mesing.

Kommentarer