Harboøre

Kom til kaffe og dialog om forurening på Harboøre Tange

Foto: Region Midtjylland

Søndag den 15. maj ved Thyborøn er der igen mulighed for at få et kop kaffe og en snak med Region Midtjyllands jordforureningsmedarbejdere. De kan fortælle sidste nyt om de tre generationsforureninger efter Cheminovas kemikalieproduktion og om den seneste tids fund af PFAS på Harboøre Tange. De seneste prøver, som Region Midtjylland har taget bl.a. langs kysten nord og syd for Høfde 42, viser også indhold af PFAS-stoffer.

Hvis man vil have mere at vide mere om forureningerne på Harboøre Tange, er regionen jordforureningsteam klar til en udendørs snak og en kop kaffe på søndag i Thyborøn. Arrangementet er en mulighed for at høre om de tre generationsforureninger på tangen (Høfde 42, den gamle fabriksgrund og Rønland) og fx få en status på, hvor langt processen er med den kommende oprensning af kemikaliedepotet ved Høfde 42.

Besøgende kan også høre mere om seneste tids fund af PFAS-forurening i området, og hvilke undersøgelser Region Midtjylland har i gang i den forbindelse. Fagmedarbejdere fra Lemvig Kommune og Naturstyrelsen vil også være til stede.

Arrangementet er søndag den 15. maj 2022 i tidsrummet kl. 10.00-13.00 på p-pladsen ved Sdr. Tværdige, Vesterhavsgade, 7680 Thyborøn. Tilmelding er ikke nødvendig.

PFAS fundet i flere prøver

I slutningen af april blev der konstateret høje PFAS-koncentrationer i en prøve af havskum fra stranden ved Thyborøn. Siden har Region Midtjylland også fået svar på nogle af de prøver, der er taget ca. 800 m nord og syd for Høfde 42 både i havvand, på stranden og bag klitterne. Der er desuden taget prøver i engene ved Thyborøn Fjord og Harboøre Fjord og i vandet i de to fjorde.

De foreløbige resultater viser, at der er fundet PFAS over de gældende kriterier i alle prøver af havvand, fjordvand og grundvand.

Region Midtjylland er sammen med Lemvig kommune, Naturstyrelsen og andre aktører i gang med at opspore, hvor den udbredte PFAS-forurening på Harboøre Tange stammer fra. Foreløbig er der ikke fundet en kilde til forureningen. Der kigges bl.a. på, hvilke aktiviteter der har været i området, og der ventes flere prøvesvar i den kommende periode, som skal være med til at undersøge, om forureningen kan stamme fra PFAS i havet. 

Læs mere om forureningerne på Harboøre Tange: www.harboøretange.rm.dk og på www.pfas.rm.dk

Kommentarer