Navnenyt

Ny chef for Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge

Foto: Region Midtjylland

Julie Lund Ladegaard er blevet ansat som områdechef for Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge. Specialområdet driver Region Midtjyllands sikrede institution Grenen-Dalstrup og Koglen samt den delvis lukkede institution MultifunC og Grenen-Glesborg. 

Julie Lund Ladegaard har været konstitueret i stillingen i syv måneder og har varetaget forskellige lederfunktioner for specialområdet siden 2018. Hun er uddannet psykolog og har gennemført en række kurser i både ledelse, arbejdsmiljø og inden for psykologi. 

Specialområdet har udviklet sig kraftigt gennem de senere år og tilbyder stadig flere ydelser, herunder rådgivning til kommunerne. Det er en udvikling, der er sket i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i specialområdet, men udviklingen stopper ikke dér. 

– Vi har en opgave i at få et tættere samarbejde med andre sikrede institutioner i Danmark. Samtidig vil jeg styrke samarbejdet med de øvrige regionale institutioner for børn og unge i Region Midtjylland, siger Julie Lund Ladegaard 

Privat er Julie Lund Ladegaard bosat i Risskov og er gift med Nicolai, der er specialpsykolog og forsker. Familien består desuden af to børn på 9 og 13 år. 

Julie Lund Ladegaard tiltræder stillingen 1. juli 2022. 

Fakta

• Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge er Region Midtjyllands tilbud til særligt udsatte børn og unge.

• Specialområdet består af 10 afdelinger fordelt på tre institutioner, der tilbyder åbne, delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede pladser.

• Specialområdet råder over 51 pladser og har 315 medarbejdere

Kommentarer