Lemvig

VIVE: Patienter oplever et højt serviceniveau i regionsdrevet lægeklinik i Lemvig

Region Midtjyllands lægeklinik i Lemvig er et godt tilbud til borgerne. Og en god arbejdsplads for medarbejderne.

Patienterne er tilfredse med den hjælp de får i Klinik for Almen Medicin i Lemvig. De oplever et højt serviceniveau, god sammenhæng i behandlingen og at blive inddraget. Men også, at det kan være en udfordring at få en hurtig tid. 

Det viser en ny evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. 

– Målet var at sikre borgerne i Lemvig lægehjælp. Det er lykkedes. Jeg er særligt glad for at borgerne oplever sammenhæng i deres behandling, siger Else Søjmark, formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud. 

Lægeklinikken åbnede 1. september 2019 og drives som forsøg af regionen frem til 2025 som et afsnit under Regionshospitalet Gødstrup.

– Det glæder mig at vi har skabt en attraktiv arbejdsplads, der med gode rammer og godt arbejdsmiljø kan tiltrække medarbejdere, siger Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Regionshospitalet Gødstrup. 

Kun en medarbejder har været med siden 2019. Senest er Kristina Galsgaard i sommeren 2022 ansat som ledende overlæge og daglig leder af klinikken. 

– Evalueringen rummer mange gode bud på hvad vores patienter finder vigtigt, når de kommer i klinikken. Jeg glæder mig til at arbejde videre med udviklingen af klinikken sammen med mit personale, der alle er fagligt dygtige og meget dedikerede til at skabe gode sundhedstilbud for borgerne i lokalområdet, siger Kristina Galsgaard.

Fakta

·         Klinik for Almen Medicin i Lemvig åbnede 1. september 2019. Klinikken har ca. 6.500 patienter fra Lemvig og omegn.

·         Klinikken voksede 1. september 2022 og overtog alle patienter fra Nordic Medicare Lemvig.

·         VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har for Sundheds- og Ældreministeriet og Region Midtjylland evalueret klinikkens etablering, drift og udvikling efter de første tre års drift.

·         Klinik for Almen Medicin drives som forsøg af regionen frem til 2025 som et afsnit under Regionshospitalet Gødstrup.

·         Klinik for Almen Medicin er en del af Lemvig Sundhedshus. Adressen er Østergade 30, 7620 Lemvig. 

Find VIVEs evaluering her https://www.vive.dk/da/udgivelser/midtvejsevaluering-af-klinik-for-almen-medicin-i-lemvig-18274/

 

Kommentarer